DesenCO Group:

Herhuisvesting Consultants & Managers

Sinds 1981 adviseert en ondersteunt de Desenco Group middelgrote en grote organisaties op het gebied van:
Kantoorinnovatie, (Her)Huisvesting en Facility Management.

Ons bureau introduceerde in 1993 een innovatieve visie op werken, faciliteren, organiseren en investeren: ‘Het Nieuwe Werken’. Een baanbrekende filosofie gebaseerd op het optimaliseren van bedrijfsprocessen om de kwaliteit van faciliteiten te verbeteren en kosten te verlagen. Het Nieuwe Werken, ‘organisatiegericht faciliteren’, doorbrak traditionele gewoonten en gaf een andere kijk op de concepten organisatie en huisvesting.

Ondertussen zijn we 25 jaar verder en is de wereld sterk veranderd. Werken is flexibeler en mobieler dan ooit. Het Nieuwe Werken van de jaren ’90 is het normale werken van nu. Daarom besloten wij in 2018 onze missie te herdefiniëren. Sindsdien richten we ons op het creëren van nieuwe woon- en lifestyle concepten en streven naar het op gang brengen van doorstroming op de woningmarkt door middel van betaalbare huurappartementen met levensloopbestendige ondersteuning.

DesenCO Vastgoed Beheer B.V.

Op de huidige woningmarkt sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. De markt is niet ingericht op tijdelijke woonsituaties en het ontbreekt aan woonvormen met ondersteunende voorzieningen. Daarom richten wij ons op het verwerven, ontwikkelen, realiseren en beheren van maatschappelijk verantwoorde woonvormen en vastgoed. Denk hierbij aan:

 • Planontwikkeling in samenwerking met de gemeente.
 • Het verwerven van locatie’s, grond en/of gebouwen, voor de (her)ontwikkeling van appartementen.
 • Het ontwikkelen van locaties voor het realiseren van appartementen.
 • De exploitatie van appartementen gericht op huur en verkoop voor de financiering van projectontwikkeling.
 • Maatschappelijk verantwoord beleggen in de woningmarkt

Actuele Projecten!

Zie: Gorinchem | Planontwikkeling de Gildenwijk

Living in Hospitality

Desenco is een van de pioniers op het gebied van (her)huisvesting. Samen met gemeenten, bedrijfsleven, zorgorganisaties en bewoners brengen we behoeften samen in een flexibel woonconcept dat meerdere woonstijlen en gemêleerde bewonersgroepen huisvest: stichting Living in Hospitality.

Hiermee kunnen we op een unieke manier bewonersgroepen huisvesten waar de maatschappij nu niet in voorziet:

 • short stay voor mensen die tijdelijke huisvesting zoeken vanwege een echtscheiding, bij ernstige eenzaamheid, expat zijn, revalidatie nodig hebben, et cetera.
 • long stay voor mensen die Samen, Veilig en Ontzorgd willen wonen in het middenhuur segment.

Vrijwel “gratis wonen”!

Mocht u bijvoorbeeld, door verkoop van uw eigen woning, beschikken over een eigen vermogen!

Desenco vastgoedbeheer biedt u, als exclusive member, de mogelijkheid uw vermogen van €100.000,- tot €300.000,- tegen een rentevergoeding vanaf 4 tot 6 % per jaar te beleggen in ons obligatiefonds.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie over de voordelen en voorwaarden van dit unieke product? Neem dan contact met ons op! Wij vertellen u graag hier meer over.

DesenCO Workplace Management

Desenco Workplace Management investeert in plaatselijk marktonderzoek.
Hierbij stellen wij gezamenlijk met gemeenten en bewoners, de lokale behoefte en het ambitieniveau vast.

Ervaren consultants, managers en partners op het gebied van vastgoed, bouw- en installatietechniek, hoteldiensten en faciliteiten staan voor gemeenten en haar bewoners klaar om te onderzoeken op welke wijze zij van meerwaarde kunnen zijn.

Co-creation, Co-making & Co-management

Met onze Co-creation, Co-making & Co-management partners bieden wij gemeente, bewoners, zorgorganisaties en bedrijfsleven de mogelijkheid voor het ontwikkelen van oplossingen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Wij:

 • nemen total cost of ownership als uitgangspunt
 • zijn vernieuwende teamplayers met een open mind
 • zijn transparant en doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
 • stellen langetermijnrelaties boven kortetermijnwinst
 • zijn een lerende organisatie en hanteren hoge kwaliteitsnormen
 • respecteren en handelen op basis van duurzaamheid naar mens en milieu

Met deze uitgangspunten en werkwijze realiseren wij gezamenlijk maatschappelijk, sociaal en economisch, lokale projecten met impact!

Meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Het Nieuwe Werken sinds 1993

Ons bureau introduceerde in 1993 een innovatieve visie op werken, faciliteren, organiseren en investeren: ‘Het Nieuwe Werken’. Een baanbrekende filosofie gebaseerd op het optimaliseren van bedrijfsprocessen om de kwaliteit van faciliteiten te verbeteren en kosten te verlagen. Het Nieuwe Werken, ‘organisatiegericht faciliteren’, doorbrak traditionele gewoonten en een andere visie op organisatie en kantoorhuisvesting concepten! Zie het boekje Zwijggeld.

Ondertussen zijn we 25 jaar verder en is de wereld sterk veranderd. Werken is flexibeler en mobieler dan ooit. Het Nieuwe Werken van de jaren ’90 is het normale werken van nu. Daarom besloten wij in 2018 onze missie te herdefiniëren. Sindsdien richten we ons op het creëren van nieuwe woon- en lifestyle concepten en streven naar het op gang brengen van doorstroming op de woningmarkt door middel van betaalbare huurappartementen met levensloopbestendige ondersteuning.

Lees de Magazines “Het Nieuwe Werken”